Allt högre krav ställs på ett bra kundbemötande. Människor i Sverige idag har vant sig vid en viss nivå av digitalisering och de förväntar sig mer information och transparens än tidigare. Inte minst när de bokar en bussresa.

Att ständigt vara uppkopplad är en av de största förändringarna som skett i människans miljö. Tack vare internet och den snabba teknikutvecklingen av smarta telefoner är dagens resenärer vana att när och var som helst kunna ta del av information från företag via appar och digitala tjänster. Detta ställer naturligtvis nya krav på transparens och tillgänglighet mot resenären.

Och det räcker inte att anställa noggranna och serviceinriktade bussförare. Man måste hänga med i den digitala utvecklingen för att kunna möta resenärernas behov på digital information och transparens. Inom bussbranschen blir det allt viktigare att följa med i den tekniska utvecklingen för att tillgodose detta. Särskilt för företag som erbjuder beställningstrafik som är den största bussresetypen inom turistbussresor.

Enligt en rapport från Sverige Bussföretag genomfördes 2,8 miljoner resor med beställningstrafik i Sverige år 2014. 80 % av dem resorna gjorde resenärerna på fritiden och med syfte att besöka släkt och vänner. De flesta kan nog känna igen sig i det så kallade livspusslet, där alla dygnets timmar är bitar som ska passas ihop till en enhetlig bild. Varje bit är lika viktig för skapa en fungerande helhet och allt för ofta upplevs timmarna för få. Dagens resenär kan därför inte acceptera en försening utan att få information om varför och kräver i många fall att få veta när hon kan förväntas uppta sin planerade resa. Det ingår i bra service tycker hon. Och tekniken finns, marknaden erbjuder idag branschanpassade molnbaserade applikationer och tjänster som gör det möjligt.

Möta resenären där den känner sig hemma

Det räcker alltså inte att erbjuda bussresenären en ungefärligt beräknad ankomsttid. Kunderna vill kunna se positionen där bussen befinner sig med en levande ikon på en digital karta i sin smarta telefon. Såsom det redan fungerar i andra segment i transportbranschen där informationsrevolutionen blommar för fullt. Som exempel kan vi ta taxiappen Über som i enlighet med hur sociala medier fungerar i största allmänhet, erbjuder allt från information om föraren till realtidsposition av det fordon som är beställt. Det handlar helt enkelt om att möta resenären i den miljö där den redan befinner sig och känner sig trygg. Funktioner som dessa har vi på Transiro gjort tillgängliga för bussföretag i alla storlekar genom att samla dem i vår förarapp.

Med allt detta sagt finns det mycket gott att hämta hem genom att nyttja kraften i digitaliseringen av bussbranschen. Det är bara att se till den förändring som skett i andra delar av transportbranschen med fokus på kundernas digitala vanor. Resenärerna vill ha mer information och transparens, så varför inte ge dem det? I slutänden handlar det om att skapa en bättre upplevelse för dina resenären så de väljer att beställa även nästa bussresa med ditt bussföretag.

Vill du veta mer om Transiro och om vad våra produkter kan göra för ditt bussföretag, klicka på knappen nedan för att komma till vår informationssida med kontaktförmulär.